Konkursy kuratoryjne

Zachęcamy do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 1. Konkursy przedmiotowe organizowane są z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę w tym zakresie, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych, niestandardowych zadań problemowych.
 1. Cele konkursów:
  1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich;
  2) pobudzanie twórczego myślenia uczniów;
  3) rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
  4) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowywania ich do nauki na wyższych etapach edukacyjnych;
  5) tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół;
  6) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;
  7) motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

Konkursy na etapie szkolnym odbywać się będą z  języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, historii w październiku zgodnie z terminarzem udostępnionym na stronie kuratoryjnej.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów do końca września 2022 r.

Regulaminy szczegółowe, terminarz , zakresy wymagań