„Książki naszych marzeń”

Program „Książki naszych marzeń” realizowany  w roku szkolnym 2015/2016 przede wszystkim umożliwi  zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

ksiazka

Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Realizatorzy: uczniowie klas I – VI

Cele:

– rozwijanie kompetencji czytelniczych,

– upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

– otrzymanie wsparcia finansowego

na doposażenie szkolnej biblioteki.

Zadania:

1.Udział w konkursie organizowanym przez MEN

2.,,Książki naszych marzeń” (działania zgodne

z Regulaminem Konkursu).

3.Przeprowadzenie akcji ,,Czytanie to przyjemność”

z udziałem zaproszonych gości.

4. Przeprowadzenie akcji ,,Przyłapani na czytaniu”

 wywiady z osobami czytającymi pasjami.

5. Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej

oraz w jej filiach, Bibliotece Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Koordynatorzy: nauczyciele bibliotekarze