KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Uczniowie klasy 2 d zakończyli  realizację programu edukacyjnego ,,KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”,  podczas którego wdrożeni zostali do dbania o środowisko naturalne,  do aktywnego spędzania czasu i ruchu oraz kreatywnego myślenia. W podejmowaniu inicjatyw towarzyszył im Kubuś, który nagradzał uczniów odznakami, symbolizującymi sprawności odnoszące się  do rozwiązywanych problemów.

   Za udział w tym programie edukacyjnym szkoła otrzymała Certyfikat.

Koordynator programu edukacyjnego – Barbara Wieczorek.