Kwietniowi ANTYPIRACI

W kwietniu i na początku maja 2019 r. uczniowie klas VIII – III oddziałów gimnazjalnych zaangażowali się w III edycję Ogólnopolskiej Akcji „Kwietniowi Antypiraci”, której organizatorem jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.   Akcja wiąże się z dwoma istotnymi wydarzeniami:

  • 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  • 26 kwietnia przypada Światowy Dzień Własności Intelektualnej

           W tym roku hasło przewodnie to „Antypiraci dbają o wizerunek”.   
W ramach akcji uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez  Panią Karolinę Malkowską – Kiełpińską, podczas których mogli zobaczyli prezentację i filmy związane z wizerunkiem w sieci, a   następnie rozmawiali i dyskutowali nad tym zagadnieniem. Kolejną częścią było tworzenie plakatów „KODEKS ANTYPIRATA”, „Co powinien wiedzieć Antypirat?”, „O tym czego nie robić w sieci”,  „Jak stwarzać POZYTYWNY wizerunek w sieci”.

           Uczniowie  bardzo aktywnie włączyli się w pracę na zajęciach, a zdobytą wiedzą postanowili podzielić się z kolegami i koleżankami z klas młodszych, wywieszając stworzone plakaty na korytarzach szkolnych, gdzie każdy mógł się zapoznać z tematyką ochrony wizerunkuw sieci.

Koordynatorami  akcji były: p. Karolina Malkowska – Kiełpińska
i p. Ilona Tomczak.
Dziękujemy realizatorom i opiekunom akcji!

Zapraszamy do galerii…