Laboratoria przyszłości

Komunikat prasowy

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Jest to program edukacyjny finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Misją „Laboratoriów Przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Dzięki otrzymanemu wsparciu nasza szkoła wzbogaci się o nowoczesny sprzęt: drukarka 3D, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami , wyposażenie pracowni audio-wideo, nowoczesne wyposażenie pracowni technicznej i robotyki oraz Wirtualne Laboratorium Empiriusz pozwalające na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych.

Łączna wartość projektu to 231 000,oo zł

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów. Uczniowie będą mogli uczyć się współpracy zespołowej poprzez kreatywność, interdyscyplinarność i wspólne rozwiązywanie zadań.