Laboratoria przyszłości

Komunikat prasowy

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Jest to program edukacyjny finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Misją „Laboratoriów Przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Dzięki otrzymanemu wsparciu nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt: drukarka 3D, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami , wyposażenie pracowni audio-wideo, nowoczesne wyposażenie pracowni technicznej i robotyki oraz Wirtualne Laboratorium Empiriusz pozwalające na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych.

Łączna wartość projektu to 231 000,oo zł

Pracownia techniki
Pracownia audio-video
Pracownia robotyki

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów. Uczniowie będą mogli uczyć się współpracy zespołowej poprzez kreatywność, interdyscyplinarność i wspólne rozwiązywanie zadań.

LEKCJE Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU POZYSKANEGO Z PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

@LaboratoriaPrzyszłości

#laboratoriaprzyszłości#laboratoriaprzyszłości

Koło fotograficzne- wykorzystanie sprzętu

PRZYRODA – czujnik do pomiaru składników pogody użyty została podczas lekcji przyrody w klasie IV b , w trakcie której udało się dokonać pomiaru temperatury.

GEOGRAFIA-zajęcia nad Jeziorem Czarnym, gdzie wykorzystano stacje pogody pozyskaną z Programu Laboratoria Przyszłości

ROBOTYKA

Grudniowe prace

TECHNIKA

CHEMIA

Podczas lekcji fizyki nt. „Pomiar napięcia elektrycznego i natężenia prądu” uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali obwody elektryczne i wykonywali pomiary napięcia elektrycznego z wykorzystaniem bezprzewodowego czujnika pomiaru napięcia PASCO zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Uczniowie klasy 4 pracowali na zajęciach z długopisami 3d zakupionymi w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Za pomocą długopisu można tworzyć różne przedmioty, kształty, rysunki w trzech wymiarach. Pracując z długopisem uczniowie ćwiczyli cierpliwość, koncentrację doskonaląc przy tym swoje umiejętności manualne.