Mały Samorząd Uczniowski

Mały Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie klas II i III. 
Opiekunami MSU są :p. Małgorzata  Bodenszac, p. Joanna Milewska