Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych z PPIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku udostępnia materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych:

– ulotka dotycząca wirusowego zapalenia wątroby typu A (w języku polskim)

– ulotka dotycząca wirusowego zapalenia wątroby typu A (w języku ukraińskim)

 ulotka dotycząca odry (w języku polskim)

 ulotka dotycząca odry (w języku ukraińskim)

– ulotka dotycząca ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis) (w języku polskim)

– ulotka dotycząca ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis) (w języku ukraińskim)

 ulotka dotycząca krztuśca (w języku polskim)

 ulotka dotycząca krztuśca (w języku ukraińskim)

– ulotka dotycząca COVID -19 (w języku ukraińskim)

– ulotka dotycząca COVID – 19 (w języku polskim)