Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

To coroczne święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.  Dzięki naszym przodkom, którzy przez 123 lata zaborów walczyli o to,  by mówić po polsku, my dziś możemy bez obaw posługiwać się językiem ojczystym.                                                                                                         

W związku z tym w poniedziałek, 21 lutego 2022 roku w obchody Dnia Języka Ojczystego włączyli się też uczniowie naszej szkoły.  Podczas swoich zajęć poznawali tajniki wiedzy o języku polskim. Poloniści  starali się przekazać dzieciom wiedzę na temat tego, czym jest język ojczysty, dlaczego należy używać go w sposób poprawny oraz jak można wzbogacić swoje słownictwo. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną oraz uczestniczyli  w zabawach z językiem. Z ochotą bawili się w „kolorowe rebusy”, rymowane wyrazy, gimnastykowali swój język, próbowali recytować  „łamańce językowe”. Zmagania z wierszykami okazały się trudne do pokonania, ale wprawiły wszystkich w radosne nastroje. Na koniec dzieci same układały rymowanki  i wierszyki dotyczące języka ojczystego.

           A oto próbki ich możliwości literackich:

Oj, zadbajmy o to, żeby język polski był zawsze czysty!

                                                                            kl.4b

Język polski, choć jest trudny,

to i tak nie jest nudny.

Mamy tutaj swe zasady,

jak się wypowiadać mamy.

Ortografię dobrze znamy,

do nauki zachęcamy.

                                         kl. 5a

Ucz się języka oj!czystego, będziesz miał frajdę, Kolego!

                                                                              kl.5b

Mój język ojczysty,

Daje mi silne więzy,

Z krajem kochanym,

Polską nazwanym.

Mój język ojczysty,

Pochodzi znad Wisły,

Gdzie w stolicy Warszawie,

W polskim języku- legenda o Sawie.

A w pięknym Krakowie,

Każdy przewodnik Wam opowie,

Legendę w polskim języku,

O Smoku Wawelskim i dzielnym Szewczyku.

                                                       kl. 5d

Moi drodzy, czy Wy wiecie,

jaki język najpiękniejszy jest na świecie?

Powiem krótko na ten temat,

choć to zabrzmi jak poemat.

To rzecz przecież oczywista,

że najpiękniejsza nasza polska mowa ojczysta.

Więc Polacy pamiętajcie,

polskiej mowy używajcie!

                                         kl. 6b

Nie szukaj skarbów, bo skarb już masz.

To język ojczysty- zapewne go znasz.

                                                   kl.8a

Ucz się języka ojczystego, w każdej sekundzie dbaj o czystość jego.

                                                                                   kl.8c

Oj! Czysty, bo zadbany, wulgaryzmów nie używamy!

                                                                    kl.8d

          W obchody tego ważnego święta włączyli się także nauczyciele plastyki. Uczniowie mieli stworzyć plakat zachęcający, do dbania o język ojczysty. Najciekawsze prace trafiły na wystawę w holu szkoły. 

Pamiętajmy, że język polski trzeba pielęgnować  i poprawnie się nim posługiwać nie tylko od święta, ale również przez pozostałe 364 dni w roku.          

            21 lutego również klasy młodsze brały udział w kultywowaniu tożsamości narodowej. Od najmłodszych lat staramy się zaszczepić w dzieciach zadziwienie i zachwyt zamiast trudności i zawiłości na myśl o ortografii czy gramatyce. Jak to robimy? Najprościej przez interesujące filmy, prezentacje, zabawę językową z wykorzystaniem tekstu literackiego, który jest dobrze napisany i dodatkowo okraszony nutą poczucia humoru i przewrotności.