Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu różne instytucje przeprowadzają szereg akcji, których celem jest promowanie postaw proekologicznych. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić wszystkim ludziom na całym świecie, jak kruchy jest nasz ekosystem. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska w przyszłości, dlatego też w naszej szkole odbyły się zajęcia promujące miłość do przyrody i budzące współodpowiedzialność za Matkę Ziemię. Uczniowie uświadomili sobie podczas zajęć ekologicznych, jak bardzo zanieczyszczony jest świat, jak wiele zależy od naszych działań, sposobu życia na planecie i szacunku, który jest niezbędny, aby móc w przyszłości po prostu żyć. Ponadto dzieci uczestniczyły w warsztatach, podczas których przygotowywały rysunki, plakaty związane z obchodzonym tego dnia świętem. W czasie zajęć edukacyjnych wykorzystano materiały tekstowe i prezentacje multimedialne. Wszyscy zdali egzamin  na Strażnika Czystego Świata.