Międzyszkolny Konkurs Literacki

„ Kierunek: Paryż 2024”

Zapraszamy do uczestnictwa

w Międzyszkolnym Konkursie Literackim

„ Kierunek: Paryż 2024”

Źródło: pl.wikipedia.org

REGULAMIN KONKURSU

I  Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

ul. Żytnia 47, 87-800 Włocławek

tel.: 54 233 81 63, e-mail: nr2nr2@wp.pl

II  Cele konkursu:

-Promowanie edukacyjnych oraz wychowawczych wartości sportu i olimpizmu,                                

  – Przybliżenie sylwetki polskich sportowców związanych z naszym regionem:

* Anety Szczepańskiej– polskiej judoczki, srebrnej medalistka z igrzysk olimpijskich  w Atlancie w 1996, wielokrotnej mistrzyni kraju. Obecnie trenerki Angeliki Szymańskiej;

*  Angeliki Szymańskiej– zawodniczki MKS Olimpijczyk Włocławek. Złotej medalistki pucharu świata seniorek, wicemistrzyni Europy juniorek 2018, dwukrotnej medalistki mistrzostw Polski seniorek w kategorii do 63 kg: srebro w 2017 i brąz w 2018.

– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności uczniów,

– Doskonalenie kompetencji językowych, dbałość o  kulturę języka.

III Zasady i warunki udziału w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII.

2. Przyjmowane będą indywidualne prace literackie  na jeden z podanych tematów:

  1. Cel jest jeden- medal olimpijski.  Kartka z pamiętnika judoczki Angeliki Szymańskiej.
  2. Od zawodniczki w Atlancie do trenerki w Paryżu –list do Anety Szczepańskiej, jedynej olimpijskiej medalistki z Włocławka.

3.Objętość pracy nie może przekroczyć dwóch stron tekstu zapisanego czcionką Times New Roman (rozmiar 12, odstęp między wierszami- 1,5, tekst wyjustowany, margines z prawej strony – 3 centymetry).

4.Praca powinna być przekazana w formie papierowej na kartce A-4 w trzech egzemplarzach. Pod tekstem powinien być umieszczony odręczny podpis autora, który jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie.

5.Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.

6.Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną dołączoną  do regulaminu konkursu literackiego

7.Prace należy przesłać na podany poniżej adres w terminie do 5 kwietnia 2024r. :

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

ul. Żytnia 47

87-800 Włocławek

Międzyszkolny Konkurs Literacki „ Kierunek: Paryż 2024”.

1.Konkurs jest jednoetapowy.

2. Prace oceni jury powołane przez organizatora, które przyzna  nagrody i wyróżnienia.

3.Przy ocenie zgłaszanych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z tematem, oryginalność (ciekawe ujęcie tematu), kompozycja, bogactwo językowe, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

4.Ogłoszenia wyników  nastąpi 24 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku podczas uroczystości, na którą zapraszamy wszystkich uczestników.

5. Prace konkursowe nie są zwracane.

6. Kontakt do organizatora: Małgorzata Gabryjelska- magab1@op.pl

Klauzula informacyjna