MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS III

21 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyła się XVIII edycja Międzyszkolnego Konkursu  Matematycznego Uczniów Klas Trzecich  ,,DOBRZE LICZĘ”. Uczestnikami konkursu byli Szkolni Mistrzowie ,,DOBRZE LICZĘ” z 10 włocławskich szkół – laureaci szkolnego etapu tego konkursu. Celem konkursu było dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej i przeżycie pięknej przygody z matematyką 

Etapy konkursu oceniała komisja w składzie:  
p. Katarzyna  Floryńska,                                                                  
p. Monika  Piernikowska,                                                                                                                    
p. Elżbieta  Słabęcka.

Zwycięzcami konkursu zostali:                                                                                                                         
I  miejsce  –  ANTONINA PODLEWSKA ,  Zespół Szkół Muzycznych                                                        
II  miejsce  –  FRANCISZEK  BŁASZCZYK,  Szkoła Podstawowa Nr 22
III  miejsce  –  ZOFIA  ORLIKOWSKA,   Szkoła Podstawowa Nr 12                                                               

Wicedyrektor szkoły, pani Małgorzata Pinkowska, wręczyła  opiekunom podziękowania  za przygotowanie reprezentantów szkół do zmagań matematycznych, a laureatom konkursu – dyplomy i nagrody rzeczowe. Za wysoki poziom wiedzy matematycznej i wspaniałą zabawę umysłową wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i skromne upominki.    

Dziękujemy sponsorom nagród: Wydawnictwu Nowa Era i firmie Delecta, Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom szkoły, którzy włączyli się do realizacji tego konkursu matematycznego.

Koordynatorzy konkursu: Barbara Wieczorek, Iwona Dziedzic – Kolatorska