Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas Trzecich

 

         Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, wiedzy  i umiejętności zgodnych z ich potencjalnymi możliwościami.

          Edukacja na tym szczeblu kształcenia ma wspomagać między innymi zdobywanie umiejętności liczenia, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych. Jedną z dróg zdobywania wiedzy i umiejętności są szkolne i międzyszkolne konkursy matematyczne. Dlatego też Szkoła Podstawowa nr 2
im. Polskich Olimpijczyków  we Włocławku zaprasza uczniów klas trzecich  do udziału
 w XVIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego ,,Dobrze Liczę”.

Koordynatorzy konkursu:   Barbara Wieczorek,  Iwona Dziedzic – Kolatorska ,Monika Rucińska  

                                            

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

      

 1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków   we Włocławku.
 • Cele konkursu:
  • podniesienie umiejętności wykorzystania podstawowych pojęć i działań matematycznych,
  • rozwiązywanie zadań złożonych i nietypowych oraz SUDOKU,
  • posługiwanie się precyzyjnym językiem matematycznym,
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 • Koordynatorzy: Barbara Wieczorek, Iwona Dziedzic – Kolatorska, Monika Rucińska.
 • Uczestnicy konkursu powinni przejść szkolne eliminacje i uzyskać miano Mistrza DOBRZE LICZĘ”.
 • Szkolnego Mistrza „DOBRZE LICZĘ” klas trzecich należy zgłosić do udziału w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym Uczniów Klas Trzecich  w terminie do 3 kwietnia 2023 roku.
 • Pisemne zgłoszenie należy kierować na adres:

           Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

           ul. Żytnia 47

           87- 800 Włocławek

           z dopiskiem „Konkurs Matematyczny”

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko opiekuna   oraz adres szkoły.

 • XVIII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich odbędzie się  21 kwietnia 2023 roku  o godzinie 11.00  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  we Włocławku.
 • Uczestnicy konkursu przyjeżdżają wraz z opiekunem.

          Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!