Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas Trzecich

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

1.Cele konkursu:

    • podniesienie umiejętności wykorzystania podstawowych pojęć  i działań matematycznych,
    • rozwiązywanie zadań złożonych i nietypowych oraz SUDOKU,
    • posługiwanie się precyzyjnym językiem matematycznym,
    • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

2. Koordynatorzy: Barbara Wieczorek, Iwona Dziedzic – Kolatorska

3. Uczestnicy konkursu powinni przejść szkolne eliminacje i uzyskać miano Mistrza „DOBRZE LICZĘ”.

4. Szkolnego Mistrza „DOBRZE LICZĘ” klas trzecich należy zgłosić do udziału w XVII Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym Uczniów Klas Trzecich w terminie do 8 kwietnia 2020 roku.

5. Pisemne zgłoszenie należy kierować na adres:

 Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Żytnia 47
 87- 800 Włocławek
 z dopiskiem „Konkurs Matematyczny”

   poprzez e-mail: nr2nr2@wp.pl lub  fax: 54  233 81  63

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko opiekuna oraz adres szkoły.

6. XVII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich odbędzie się 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00  w Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku.

7. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają wraz z opiekunem.