Międzyszkolny Konkurs „Słowami Wisławy Szymborskiej”

  REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„ SŁOWAMI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków   we Włocławku, ul. Żytnia 47.

Cele konkursu:

 1. Ukazanie piękna  poezji  Wisławy  Szymborskiej i upowszechnienie twórczości wybitnej poetki, laureatki literackiej nagrody Nobla,
 2. Rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży,
 4. Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów IV-VII szkół podstawowych
 2. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczestników .
 3. Każdy uczestnik prezentuje 1 dowolny utwór Wisławy Szymborskiej; czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
 4. Prezentacje uczestników ocenione zostaną przez niezależne jury, które będzie uwzględniać:
 • interpretację i dobór repertuaru do możliwości recytatora,
 • kulturę słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia  11.2017r. karty  zgłoszenia.

  Karta zgłoszenia

6 .    Karty można dostarczać pocztą na adres:

Szkoła   Podstawowa  Nr  2  im.  Polskich  Olimpijczyków,  ul.  Żytnia  47,

87-800  Włocławek; faksem pod numer (54) 233 81 63  lub e-mail na adres :

nr2nr2@wp.pl   w temacie wpisując: ,, Konkurs recytatorski”.

 1. Konkurs odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godzinie 10.00.
 2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury w dniu konkursu.
 1. Przystąpienie do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych  osobowych uczestnika.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
Ewa Kotecka, Mirella Bartoszczyk  tel. (54) 233 81 63