Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sejmie i Senacie

19 września 2019 r. uczennice kl. VIII b: Amelia Fijołek i Maja Jędrzejewska uczestniczyły w „Konkursie Wiedzy o Sejmie” zorganizowanym z inicjatywy Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanny Borowiak we  współpracy z Delegaturą Kuratorium Oświaty we Włocławku.  
 Konkurs objęty był Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o współczesnym polskim parlamencie. Zmagania uczestników poprzedzone były wykładem nt. zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej. Ponadto uczestnicy obejrzeli filmy przypominające wydarzenia dotyczące Unii Lubelskiej, historii parlamentaryzmu.

W wydarzeniu uczestniczyli też, pod opieką pp. Mirelli Bartoszczyk i Karoliny Malkowskiej – Kiełpińskiej,  uczniowie klasy VIII b, którzy kibicowali koleżankom przystępującym do konkursu. Zwycięzcami byli uczniowie szkół  ponadpodstawowych,dyplomy uczestnictwa i drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Zapraszamy do galerii …