MISJA KSIĄŻKA

Literacki  turniej „Misja-Książka !”

„ Misja – Książka!” to literacki turniej, w którym uczniowie klas II – VI napiszą i przygotują do wydania własne zbiory opowiadań.

Organizatorem  konkursu jest biblioteka szkolna. Młodzi autorzy, z pomocą nauczycieli polonistów i bibliotekarzy, przygotują w zespołach klasowych książki, do których każdy               z uczestników napisze jedno opowiadanie. Uczniowie mogą też przygotowywać własne ilustracje i projekty graficzne okładek. Skład tekstu i przygotowanie ostatecznej wersji książek będzie odbywać się w wersji elektronicznej – klasy IV – VI, klasy II – III – wersja papierowa.

Konkurs ma na celu nie tylko rozwinięcie literackich talentów, ale także zapoznanie  i zainteresowanie uczniów z procesem powstawania i wydawania książki oraz wykazanie              się umiejętnościami i wiedzą z informatyki.

„Wierzymy, że każdy może wydać swoją książkę. Dzięki wersji elektronicznej proces przygotowania i edycji tekstu w gotową książkę będzie  szybki i łatwy. Organizując konkurs literacki, pragniemy wzbudzić zainteresowanie młodzieży procesem powstawania książki i zachęcić ich do rozwijania kreatywności i talentów literackich”

Konkurs wystartuje 7 listopada 2016 r. Na przygotowanie tomików uczestnicy mają czas do 16 grudnia 2016 r. Uczniowie poszczególnych klas  powinni zredagować jedną książkę stanowiącą zbiór indywidualnych ilustrowanych opowiadań na wskazany temat. Spośród  prac Jury wybierze zwycięzców. Autorzy najlepszych książek, zarówno pod względem literackim, jak i edytorskim, otrzymają nagrody/dyplomy.

Tematyka prac:

Kl. II – III     „ Pierwszy dzwonek” – pamiętnik

Kl. IV – V    „ Ananasy z naszej klasy” – felietony

Kl. VI           „ Moje 6 lat w szkole” – wspomnienia

 

Pamiętnik – gatunek literatury stosowanej, relacja prozatorska o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem bądź naocznym świadkiem. Pamiętnik  opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego. Autor pamiętnika opowiadać może nie tylko o tym, jak zdarzenia przebiegały, lecz może ujawniać również swoje stanowisko wobec nich .

Felieton – rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie,   wyrażający  osobisty punkt widzenia autora.

Wspomnienia – dzieło literackie, artykuł itp. dotyczące zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył, lub osób, które znał

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego   „Misja – Książka”

Klasy nagrodzone

II e  – nagroda – wyjście do Sali zabaw

IV c, V c, V e – nagroda – ognisko z kiełbaskami

VI a, VI c, VI d – nagroda – ognisko z kiełbaskami

Terminy wyjść zostaną podane w późniejszym terminie.

Za wkład i zaangażowanie komisja konkursowa wyróżnia również klasy : VI e, V d, V b, V a, IV a. Klasom tym została przyznana nagroda specjalna – „Dzień bez pytania” (klasa uzgadnia z wychowawcą datę wykorzystania nagrody).

Dla klas: II a, II b, II c, II d, II f, III a, III b, III d, III e została przyznana nagroda specjalna – „Słodki upominek”.