Zajęcia w Centrum Edukacji Nauczycieli

Młodzi programiści…

W bieżącym roku szkolnym do priorytetów polityki oświatowej państwa należy rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów oraz ich kompetencji cyfrowych. Świetną okazją do realizacji tych zagadnień były listopadowe zajęcia w Centrum Edukacji Nauczycieli, w których uczestniczyli uczniowie klas I – III. W części teoretycznej zajęć dzieci poznały sposoby programowania i kodowania, matematyczne kody, wirtualnie zwiedziły Włocławek, po czym pracując w grupach, przystąpiły do wykonania zadań. Wyzwanie polegało na zaprogramowaniu tras dla robotów – Ozobotów po naszym mieście na podstawie poznanych kodów i zdobytej wiedzy. Prezentując efekty swoich prac, uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Świetnie bawiąc się i ucząc, odnaleźli wiele możliwości w świecie nowych technologii.

Zapraszamy do galerii…