Najnowsze regulacje MEN dotyczące nauczania zdalnego w szkole

Szanowni Państwo, na podstawie decyzji podjętych przez MEN przekazuję rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r.

Nauczanie zdalne
w oparciu o najnowsze decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej

1. Przedłużenie nauczania zdalnego – dalsze zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV – VIII następuje do 29 listopada 2020 r.

2. Zawieszenie zajęć stacjonarnych – przejście na nauczanie zdalne dla uczniów klas I-III ma miejsce od 9 do 29 listopada 2020 r.

3. Oddział przedszkolny w szkole funkcjonuje bez zmian.

4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub, np. warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane jest nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i tablic interaktywnych).

5. Od 9 listopada 2020 r. szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19.

6. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą się odbywały konsultacje dla uczniów klas ósmych (indywidualne lub w małych grupach w zakresie języka polskiego, języka angielskiego, matematyki), z wykorzystaniem programu TEAMS.

7. Od 9 do 29 listopada 2020 r. będzie funkcjonowała stołówka szkolna (dla uczniów, którzy pozostają w szkole i byli zapisani na obiady).

wicedyrektor Ewa Sempławska