Nasi Wspaniali

                                                      

   Szkoła jest miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wolontariat daje możliwość rozwoju osobistego, ale przede wszystkim niesienia pomocy potrzebującym. Nasza Placówka od kilkunastu lat wspiera osoby prywatne i instytucje. Wolontariusze poświęcają swój czas, aby wspierać organizatorów imprez sportowych i  kulturalnych. Gro przedsięwzięć, jakie realizujemy, ma charakter cykliczny. Bywają akcje, które polegają na jednorazowym wsparciu tych, którzy zostali doświadczeni przez los.

   Niezmiernie cieszymy się, że nie brakuje młodych, wrażliwych osób, które chcą dać cząstkę siebie na rzecz drugiego człowieka lub naszych braci mniejszych.

    W tym roku szkolnym do XIII Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych zgłoszono dwie grupy: młodszą „Junior”, a także starszą „Senior”, które aktywnie działają na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Obie grupy otrzymały wyróżnienie, a wśród nich: Alan Chrzanowski, Julia Malinowska, Lena Małecka, Lena Lewandowska, Patryk Kisek, Jan Andrzejewski, Aleksander Andrzejewski, Hanna Błachowicz, Żaneta Stępień, Martyna Stępień, Aleksander Krawczuk, Michał Strzelewicz, Lena Kawczyńska, Julia Nowak, Malwina Pokrywińska, Natalia Grabowska.

Dodatkowo dwójka naszych uczniów została zgłoszona przez p. Krystynę Marszałek ze Stowarzyszenia Przyjazny Włocławek: Klaudia Michalska, a także Aleksander Majewski.

   Uczniowie, 12 kwietnia 2023 roku wzięli udział w Uroczystej Gali, której przewodniczył Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski. Podziękował Wolontariuszom, Opiekunom, Instytucjom/Organizacjom, które zajmują się pomocą na rzecz potrzebujących za ich działania i okazywaną innym życzliwość. 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu – pp. Kamila Szylbert, Aneta Lewandowska, Agnieszka Podkomorzy