„Nudę żegnamy, pasji szukamy!”

„Nudę żegnamy, pasji szukamy!” – zajęcia artystyczne. Celem jest rozwój pasji, wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego. Umożliwienie wyrażania siebie , swoich uczuć i stanów emocjonalnych poprzez ekspresję plastyczną. Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez własną twórczość.