Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu- Zmieniamy Internet na lepsze

Cele:

– propagowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem Internetu,
– rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,

– zainicjowanie i promowanie działań przeciwko zjawisku cyberprzemocy,

– podkreślenie potencjału Internetu, który można wykorzystać zarówno w edukacji, rozrywce i kontaktach z rówieśnikami,

– wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
– włączenie szerokiego grona uczniów w obchody DBI.

W tym roku dla poszczególnych grup wiekowych zaplanowaliśmy następujące zadania:

– grupy „0”-pogadanka– projekcja filmów– puzzle

– klasy I- spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej „Bezpieczny uczeń”, projekcja filmów– kolaż

-klasy II-zajęcia wg podanego scenariusza– projekcja filmów– znaki zakazu i nakazu klasy A, B, C –  nakaz, klasy D, E, F –  zakaz

– klasy III -zajęcia wg podanego scenariusza– projekcja filmów– lapbook  klasa A – STRONY INTERNETOWE, klasa B – FACEBOOK, klasa C – INTERNET

klasa D – POCZTA ELEKTRONICZNA, klasa E – WIRUSY

– klasy IV- – rozwiązywanie  gotowych rebusów- układanie rebusów- projekcja filmu
(na zaj. komp.)

– klasy V- rozwiązywanie gotowych krzyżówek- układanie krzyżówek- projekcja filmu
(na zaj. komp.)

– klasy VI- spotkanie z przedstawicielem policji ”Cyberprzemoc”– czytanie gotowych komiksów– układanie komiksów– projekcja filmu
(na zaj. komp.)

Wyniki quizu wiedzowego przeprowadzonego dla kl. IV – VI w ramach DBI (17.02.2017 r.)
I miejsce – Paulina Marczyńska kl. VI d
II miejsce – Zuzanna Woźnicka kl. VI e
III miejsce – Kacper Kulczyński kl. V e
– Jan Grzegórski kl. IV a

Osoby odpowiedzialne:

Marzena Ziółkowska, Joanna Milewska, Małgorzata Pinkowska