Obchody Międzynarodowego Dnia Zwierząt

4 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Zwierząt. Został on ustanowiony w 1931r. na konwencji ekologicznej we Florencji. Jest obchodzony corocznie 4 X, w dniu, w którym wspomina się św. Franciszka z Asyżu, uznawanego za patrona zwierząt i środowiska. W Polsce po raz pierwszy zorganizowano go w 1993r. Obchody te mają na celu zmienić zachowania ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić nam, że zwierzę to istota żywa, która ma swoje prawa.

 Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, dlatego też nie bądźmy obojętni i pomóżmy pokrzywdzonym przez los lub złych ludzi zwierzakom, które mieszkają  w schronisku! Zachęcamy do udziału w akcji zbiórki karmy dla zwierząt, która trwa do 31 października 2016r.

W tym dniu nastąpiło rozstrzygnięcie wrześniowych konkursów na plakat i zdjęcie pt.: „Mój czworonożny podopieczny”. Wyróżnione prace zostały wyeksponowane w galerii prac konkursowych.

 * Uczniowie klas 0-III wykonywali pod opieką wychowawców prace plastyczne przedstawiające sylwetki zwierząt i wyeksponowali je na korytarzach szkolnych oraz we własnych pracowniach.

* Starsze dzieci również miały zadania do wykonania.

Uczniowie klas IV opracowali w zespołach foldery dotyczące praw zwierząt i obchodów Międzynarodowego Dnia Zwierząt, piątoklasiści przygotowali prace literackie na ten temat. Najciekawsze z nich znalazły miejsce na wystawkach szkolnych i na gazetkach klasowych.

Uczniowie klas VI przygotowywali prezentacje multimedialne dotyczące Międzynarodowego Dnia Zwierząt i Światowego Tygodnia Zwierząt. Ich prace były później prezentowane podczas zajęć na lekcjach wychowawczych, zajęciach komputerowych i przyrodzie. Swoje prezentacje udostępnili również młodszym koleżankom i kolegom.

Zgodnie z ideą obchodów ogłoszono również ogólnoszkolną zbiórkę karmy na potrzeby Schroniska dla Zwierząt i TOZ, a członkowie SK PCK i SK LOP rozpoczęli sprzedaż gadżetów, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby przytuliska dla zwierząt prowadzonego przez TOZ.

Wszystkim tym działaniom towarzyszyły liczne pogadanki z dziećmi uświadamiające im potrzebę troski o los zwierząt oraz rozwijające wrażliwość i empatię.

Koordynatorzy: Monika Rucińska, Beata Bieńkowska