Ochrona przed wirusem HPV

HPV-2004-2016

W naszej szkole prowadzony jest program profilaktyczny -przez st. pielęgniarkę szkolną p. Annę Maćczak, przeciwko zakażeniom wirusami HPV.

Program finansowany jest ze środków Budżetu Gminy Miasta Włocławek.
Rozdane zostały dla rodziców dzieci klas V i VI informacje o chorobie, o szczepieniu + zgody na szczepienie, które odbywać się będzie w Przychodniach Rejonowych MZOZ-u.

W szkole prowadzimy  edukację zdrowotną:
– spotkania edukacyjne w klasach VI,
–  zapoznanie z filmem edukacyjnym „Wybierz życie”,
– plakaty tematyczne dotyczące choroby i szczepienia.