Oddziały przedszkolne

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).

Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie:
wloclawek.przedszkola.vnabor.pl 

Terminarz naboru:

1) DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

  • od 2 marca do 9 marca 2020r.w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
    • kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
    • kartę można pobrać z sekretariatu szkolnego SP 2

2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Harmonogram naboru

3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

  • od 01 do 24 marca 2020r.rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego, formularze na stronie wloclawek.przedszkola.vnabor.pl (elektroniczne formularze będą dostępne od 11.03.2019);
    • w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do przedszkola można pobrać z sekretariatu szkolnego SP 2;
    • Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXX/53/2017

Zarządzenie Prezydenta Nr 12 2020

Uzasadnienie

Zarządzenie – nr 3 Dyrektora Szkoły

Dokumenty do pobrania:

1) Karta_potwierdzenia- kontynuacja

2) Informator_dla_kandydata

3)Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

4) Dodatkowe oświadczenia:

Wielodzietność rodziny

Samotne wychowywanie kandydata