Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców

Rodzaj oferty/tematykaOdbiorcyCzas trwaniaProwadzący  
Warsztaty ,,Motywowanie do uczenia się”.rodzice2 hTomasz Borowiak
Pogadanka ,,Motywowanie do uczenia się”.rodzice1 hTomasz Borowiak
Warsztaty ,,Dziecko                        w sieci – ochrona dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami Internetu oraz możliwe działania                                      w wypadku rozpoznania już istniejących problemów”.rodzice2 hNatalia Lewandowska  
Zajęcia warsztatowo – wykładowe ,,Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe                      i zdrowotne u dzieci                               i młodzieży oglądających pornografię”.rodzice2 h – 3 hMaria Novaković  
Szkolenie ,,Wady słuchu, środki poprawy słuchu oraz metody rehabilitacji osób z wadami słuchu”.rodzice2 h – 3 hMaria Novaković  
Pogadanka ,,Rola granic                      w wychowaniu dziecka”.rodzice2 hGrażyna Cudna Natalia Cichacz
Pogadanka ,,Zagrożenia związane z Internetem”.rodzice2 hGrażyna Cudna
Pogadanka ,,Uzależnienie od Internetu”.rodzice2 hGrażyna Cudna
Pogadanka ,,Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”.rodzice2 hGrażyna Cudna
Pogadanka ,,Lęki i depresja                     u dzieci i młodzieży”.rodzice2 hGrażyna Cudna
Pogadanka ,,Emocje u dziecka”.rodzice2 hGrażyna Cudna Elżbieta Sobczak –Nęcka
Pogadanka ,,Jak radzić sobie                        z trudnymi zachowaniami                                       u dziecka”.rodzice2 hGrażyna Cudna
Pogadanka ,,Dojrzałość szkolna”.  rodzice dzieci                w wieku przedszkolnym1 hElżbieta Sobczak – Nęcka                                       Maria Novaković

                     DYŻURY w zespole ds. pomocy RODZINIE:

Poniedziałek08.00-10.00  J. Czajka 11.00-13.00  G. Cudna
Wtorek14.00-16.00 J. Czajka
Środa16.00-18.00 E. Sobczak – Nęcka
Czwartek10.00-12.00 E. Fałkowska
Piątek11.00- 13.00 N. Lewandowska

UWAGA!

Zapisy wyłącznie telefoniczne (54/232 59 18).

Na rozmowę prosimy o przybycie jedynie rodzica. Tylko w szczególnych przypadkach                            (np. zagrożenia życia) dziecko powinno uczestniczyć w rozmowie. Prosimy także pamiętać o konieczności podania nr PESEL dziecka.