Ogólnopolska akcja ,,Rodacy Bohaterom”

Uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w akcji „Rodacy Bohaterom”. Jej pomysłodawcą była Fundacja Odra – Niemen, a koordynatorem na terenie naszego województwa Fundacja Lex Lupus. Akcja miała na celu pomoc naszym rodakom mieszkającym na Kresach Wschodnich. Często są to osoby stare, schorowane, które kiedyś narażały swoje życie za naszą Ojczyznę. Dziś żyją w ubóstwie i zapomnieniu. Od października do grudnia 2018 r. zbieraliśmy artykuły żywnościowe i znicze. Uczniowie własnoręcznie wykonali kartki świąteczne. Społeczność szkolna pokazała, że mimo upływu lat i dzielących nas kilometrów, pamiętamy o naszych bohaterach. W akcję czynnie włączyły się oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas:1d, 2d, 5a, 7c, 8d. Dziękujemy młodym darczyńcom i ich wychowawcom: p. Małgorzacie Bodenszac, p. Monice Rucińskiej, p. Annie Wojterskiej, p. Jolancie Magdzińskiej, p. Joannie Milewskiej, p. Elżbiecie Kinast i p. Joannie Molczyk, która jednocześnie była szkolnym koordynatorem akcji.