Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Nasza szkoła włączyła się aktywnie w obchody tego ważnego święta.

SONY DSC

20 listopada 2014 roku obchodziliśmy także 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka, czyli Konwencji o Prawach Dziecka. W związku z powyższym podjęliśmy wiele inicjatyw upamiętniających to ważkie wydarzenie, np.: odczytanie  przez wychowawców listu Rzecznika Praw Dziecka –  Pana Marka Michalaka, panel dyskusyjny poświęcony znajomości przez dzieci swoich praw, wystawy, gazetki ścienne, galeria prac pt.,,Moje prawa”.

Dodatkowym akcentem był kolorowy strój, który manifestował radość i równość wszystkich naszych dzieci wobec praw.