OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EKOLOGICZNO-CHARYTATYWNY „ZBIERAMTO W SZKOLE”

Szanowni Państwo,

nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Projekcie  Ekologiczno – Charytatywnym „Zbieramto w szkole”. Jest to cenna inicjatywa oparta na zasadzie „zbieraj – pomagaj – odbieraj nagrody”. Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie  się z regulaminem projektu, który przesyłamy w załączniku. Więcej informacji znajduje się na stronach https://www.zbieramtowszkole.pl/ i http://zbieramto.pl/

REGULAMIN PROJEKTU

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu ekologiczno- charytatywnego „Zbieramto w szkole”.

2. Projekt przeznaczony jest: dla całej społeczności szkolnej.

3. Termin projektu: od 10.05.2021 roku do 10.06.2021 roku.

4. Sposób realizacji: zbieranie puszek aluminiowych.

3. Cele projektu:

– zbiórka surowców wtórnych (puszek aluminiowych),

– przekazanie środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży tych przedmiotów na budowę studni głębinowej w Tanzanii,

– kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi potrzebujących pomocy, otaczającej  przyrody i środowiska.

5. Zadania projektu:

przeprowadzenie na lekcjach do dyspozycji wychowawcy zajęć dydaktycznych i działań ekologicznych  z wykorzystaniem scenariuszy (zał.1 i zał. 2),

– zbiórka puszek aluminiowych w domu, a w dniu 10.06.2021 roku dostarczenie ich na teren szkoły,

– sprzedaż puszek aluminiowych w punkcie skupu złomu.

6. Koordynator:

p. Jadwiga Terpińska

7. Współorganizatorzy:

p. Joanna Świeczkowska

p. Małgorzata Michalska – Pawlak

p. Angelika Kostecka

8. Organizatorzy przewidują  nagrody dla: najlepszych „zbieraczy”, dyplomy uznania  i pochwały wpisane do dziennika elektronicznego dla wszystkich uczestników biorących udział  w projekcie.

Projekt „Zbieramto w szkole” skierowany jest do całej społeczności szkolnej. Celem przedsięwzięcia jest zbiórka surowców wtórnych. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży tych przedmiotów, przekazane zostaną na wsparcie projektów misyjnych w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

          Nasza szkoła będzie realizować ten projekt w dniach 10.05.-10.06.2021roku. Organizujemy zbiórkę puszek aluminiowych, a środki uzyskane ze sprzedaży tych surowców zostaną przekazane na budowę studni głębinowej w Tanzanii.

Uwaga! Prosimy o przyniesienie puszek aluminiowych do szkoły 10 czerwca 2021roku w godzinach od 8:00 do 15:00.

          Zachęcamy do udziału w projekcie, którego priorytetem jest niesienie pomocy potrzebującym. Każdy uczeń-zbieracz otrzyma pochwałę od wychowawcy do e-dziennika. Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje na temat projektu zostaną przekazane – w formie regulaminu – wychowawcom klas 0-VIII.

                                                               Koordynator projektu Jadwiga Terpińska