OSZCZĘDZAJMY Z SKO

SKO PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce program edukacji finansowej, dedykowany uczniom w wieku 5- 13 lat. Zachęcamy naszych uczniów do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Uczenia się gospodarności, wytrwałości i zaradności.

Aby przystąpić do SKO należy:
a. wypełnić otrzymane oświadczenie (wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie), które zainteresowani uczniowie mogą pobrać w bibliotece,
b. dostarczyć oświadczenie do opiekuna SKO w szkole ( Łukasz Rutkowski, sala 106 –biblioteka),
c. resztą formalności zajmuje się opiekun SKO w szkole, który przekazuje oświadczenia do banku, a po otrzymaniu informacji zwrotnej powiadamia ucznia oraz rodzica o założeniu konta, przekazuje dokumenty i szczegółowe informacje dotyczące zasad oszczędzania,
d. uczeń ,będący członkiem SKO, otrzymuje numer klienta, hasło do pierwszego logowania  w serwisie www.sko.pkobp.pl oraz książeczkę SKO,
e. wpłat można dokonywać u opiekuna SKO lub przez rodziców (przelewy internetowe),
f. możliwość wpłat i wypłat gotówkowych u opiekuna SKO w szkole (do kwoty 50 zł).

SKO Konto dla Ucznia:
a. bezpłatne- założenie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi opłatami,
b. bezpieczne- możliwość wypłaty z konta jedynie przez rodziców,
c. oprocentowanie zmienne 0,3% w skali roku do kwoty 2500 zł i 0,1% od nadwyżki ponad 2500 zł,
d. tygodniowa kapitalizacja odsetek.

Dostęp dla Rodzica do SKO Konta dla Ucznia: wystarczy dyspozycja w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego (o ile Rodzic posiada konto w PKO Banku Polskim z dostępem do iPKO).