,,Pamiętamy o Tobie – św. Mikołaj i ja”

” Każdy ma coś, co może dać innym”
Barbara Bush

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do akcji charytatywnej ,,Pamiętamy o Tobie – św. Mikołaj i ja”. Uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami realizowali marzenia dzieci z Domu Małego Dziecka przy ul. Sielskiej, które zostały zapisane w formie listu do św. Mikołaja. Celem działalności charytatywnej w szkole jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, uczenie empatii.
Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, zespołu kierowniczego i nauczycielskiego zrealizowaliśmy 23 marzenia.
Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w akcję.
Pamiętajmy, że pomagając potrzebującym, nie zmieniamy całego świata, ale możemy zmienić czyjś mały świat.
Dziękujemy koordynatorowi akcji Pani Agnieszce Podkomorzy.

Zapraszamy do galerii …