Patroni roku 2022

W związku ustanowieniem na terenie Gminy Miasto Włocławek  roku 2022 Rokiem Profesora Władysława Bartoszewskiego w dniach 10.10.-10.11. 2022r. na terenie naszej szkoły miały miejsce działania, których celem było przybliżenie sylwetki tej niezwykłej postaci. Uczniowie wszystkich klas na spotkaniach z wychowawcami obejrzeli prezentację multimedialną o człowieku, który przez całe swoje życie kierował się takimi wartościami, jak:   patriotyzm, szacunek do drugiego człowieka, gotowość do pomagania prześladowanym. Ponadto mogli lepiej poznać sylwetkę Profesora, oglądając wystawę przygotowaną przez bibliotekę szkolną. Siódmo- i ósmoklasiści w ramach lekcji historii i wiedzy  o społeczeństwie dowiedzieli się, jak ważną rolę odegrał w dziejach Polski, na przykład pełniąc funkcje ambasadora i ministra spraw zagranicznych.

Chętni  uczniowie klas siódmych i ósmych mogli także wziąć udział w szkolnym konkursie literackim i odpowiedzieć na pytanie: „Czy warto być przyzwoitym człowiekiem?” Autorki najlepszych prac:

I miejsce- Julia Nowak, kl. VIII a,                                               

  II miejsce- Maja Wojciechowska, kl. VIII f,

III miejsce- Karolina Koprowska, kl. VIII c

otrzymały dyplomy i nagrody podczas koncertu „Niepodległa z melodią w tle…”

——————————————————————————————————————————-

Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski to patroni roku 2022. Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej.

Sylwetki patronów roku 2022

W maju 2022 r. będziemy świętować 180. rocznicę rodzin Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki, twórczyni literatury dziecięcej, która w swoich tekstach wyrażała sprzeciw wobec antypolskiej polityki zaborców. W uchwale sejmowej posłowie podkreślili także zasługi Konopnickiej w walce o prawa kobiet. 

W maju 2022 r. będziemy obchodzili także 100. rocznicę utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska – działaczka społeczna, naukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog. W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”.

30 lat temu, w maju 1992 r., w drodze na swój dziewiąty ośmiotysięcznik zaginęła Wanda Rutkiewicz – himalaistka, pierwsza Polka i trzecia kobieta na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Imponowała siłą, sprawnością fizyczną i niezwykłą inteligencją. Była prekursorką kobiecych zespołów górskich. 

120 lat temu, 1 kwietnia 1902 r., w Petersburgu urodził się wybitny polski pisarz, publicysta, działacz emigracyjny – Józef Mackiewicz. Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, szczególnie komunizmu. W swoich reportażach ukazywał bezpowrotnie utracone Kresy Wschodnie wielkiej Rzeczypospolitej. 

W styczniu br. przypada 140. rocznica śmierci, a w marcu 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza – pioniera przemysłu naftowego, filantropa i działacza niepodległościowego.

200 lat temu, w marcu 1822 r., zmarł Józef Wybicki, autor polskiego hymnu narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej. W 2022 r. będziemy obchodzić także 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. 

Rok 2022 to również rok Romantyzmu Polskiego, ustanowiony w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W uchwale sejmowej czytamy: „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.