Październik – miesiącem zwierząt

Październik jest miesiącem zwierząt, dlatego Szkolne Koło Wolontariatu, PCK, biblioteka, a także świetlica szkolna przygotowały szereg przedsięwzięć, które nawiązywały do tematyki związanej z troską o naszych braci mniejszych.

Dowodem na to, że los zwierząt porzuconych i pokrzywdzonych przez człowieka nie jest nam obojętny, było włączenie się w zbiórkę żywności. Hojność darczyńców była ogromna, gdyż udało się zgromadzić blisko 650 kg karmy, a także tekstyliów, akcesoriów i zabawek. Zaangażowanie wszystkich  uczniów i wychowawców klas było ogromne, jednakże determinacja uczniów z klas: 5b, 7a, 8a, 8e, 2d, zasługują na wyróżnienie.

Przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku, gdyby nie zaangażowanie całej społeczności szkolnej: Zespołu Zarządzającego Szkołą, Wychowawców, Rodziców, Uczniów.

We wtorek, 12.10.2021 r., odbyło się spotkanie z lekarzem weterynarii p. Mają Kraszewską, która wprowadziła uczniów, z klas: 3a, 4c, w arkana pracy weterynarza. Omówiła zasady prawidłowej opieki i żywienia zwierząt. Podkreśliła wagę odpowiedzialności za swoich podopiecznych, a także problemu bezdomności zwierząt. 

Na zakończenie uczniowie otrzymali od TOZ  książeczki Jak opiekować się psem. 

Serdecznie dziękujemy za okazane akty dobroci!

Zapraszamy do galerii…