Pierwszy Dzień Wiosny w ZST we Włocławku

Zainteresowani uczniowie z klas: 7b, 3Ga, 3Gb, pod opieką doradcy zawodowego – p. Agnieszki Lamparskiej, a także pedagoga szkolnego – p. Kamili Szylbert, wzięli udział w konferencji naukowej pod nazwą Wkręć się w reklamę. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego, poznanie kadry pedagogicznej, lokalizacji budynku, a także zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku. Podczas warsztatów uczniowie mogli kreatywnie spędzić czas, a także nabyć praktyczne umiejętności, które wiążą się z określonymi kierunkami kształcenia.