Pilny komunikat w sprawie pracy oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo, na podstawie komunikatu przekazanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuję, że od 6 maja 2020 r. nie uruchamiamy działalności opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomienie pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi ewentualnie w późniejszym terminie. O dalszych działaniach podjętych przez Prezydenta Miasta Włocławek zostaną Państwo powiadomieni w najbliższym czasie, po bieżącej analizie rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
Dyrektor szkoły
Ilona Składanowska