Podsumowanie działań przeprowadzonych w szkole w ramach projektu ,,Tydzień z Tolerancją w tle…”

Równi w różnorodności? Tak, to jest możliwe, jeśli tylko będziemy tolerancyjni.

          16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji w dniach od 16 do 20 listopada 2020r. w naszej szkole realizowaliśmy różne działania, które promowały postawę tolerancji i szacunku do każdego człowieka i jego poglądów. Celem tych działań było między innymi kształtowanie postawy akceptacji dla osób, które różnią się od innych wyglądem , kolorem skóry czy wyznawaną religią. Mówią o tym prace uczniów. Widać w nich zrozumienie dla „inności”. Mamy nadzieję , że w dorosłym życiu -już jako absolwenci- nie będą nikogo poniżać, dyskryminować.  Będą pamiętać, iż wszyscy jesteśmy inni, ale nigdy  gorsi. Po prostu różni i równi.

              Zapraszamy do obejrzenia i przeczytania prac uczniów, które są efektem zajęć prowadzonych w ramach projektu „Tydzień z Tolerancją w tle ”.

Wystawa prac plastycznych 
  ,,Uczę się w tolerancyjnej szkole”

KLASA 1 C

KLASA 1 D

KLASA 1 E

KLASA 3 B

KLASA 4 A

KLASA 4 B

KLASA 4 C

KLASA 4 D

KLASA 5 A

KLASA 5 B

KLASA 6 A

KLASA 6 B

KLASA 6 C

KLASA 6 D

KLASA 6 E

KLASA 6 F

KLASA 7 A

KLASA 7 B

KLASA 7 C

KLASA 7 D

KLASA 7 E

Logo ,,Nie dla dyskryminacji” 

KLASA 7 C

Wyróżnione prezentacje multimedialne
,,Tolerancyjna Dwójka”