Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/2020


Klasa 2 a wraz z wychowawczynią, Kamilą Klejbach przygotowała apel, pt. „Czas ferii zimowych to fajna zabawa. Kto bezpiecznie się bawi ten w kłopoty nie wpada”. Miał on na celu zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wypoczynku zimowego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Podczas apelu zostały również wręczone odznaki wzorowego ucznia. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

23 stycznia 2020 r. podczas apeli w grupach wiekowych klas IV – VIII nastąpiło podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/2020, podczas którego przekazano mocne i słabe strony oraz wnioski do dalszej pracy uczniów. Pogratulowano tym, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.

Zapraszamy do galerii …

Omówiono zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.
Dyrektor Szkoły Ilona Składanowska życzy uczniom, rodzicom i nauczycielom udanego wypoczynku.