Pomóżmy Nigerii

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

        Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji pomocy dla dzieci w Nigerii, którą organizuje Fundacja Rainbow for Nigeria.

Nigeria to kraj w Afryce. W związku z sytuacją polityczną, ekonomiczną oraz klęskami żywiołowymi (powódź), dzieci, które tam mieszkają wymagają pomocy. Fundacja Rainbow for Nigeria zbiera datki na żywność, odzież, książki oraz szkołę dla dzieci w Nigerii.

Fundacja A&A Rainbow for Nigeria jest organizacją pozarządową.  Jej misją jest przede wszystkim walka z głodem oraz umożliwienie edukacji dzieciom w Nigerii. Fundacja udziela pomocy najbiedniejszym rodzinom  w Nigerii, gdzie działa niewiele organizacji charytatywnych.

        Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby. Przezwyciężenie ubóstwa jest nie tylko aktem miłosierdzia. Podobnie jak niewolnictwo i apartheid, ubóstwo nie jest naturalne.  Jest stworzone przez człowieka i przez działania ludzi może być przezwyciężone  i wyeliminowane.

Pomoc ponad podziałami.

Fundacja A&A Rainbow for Nigeria

http://rainbowfornigeria.com

Nest Bank S.A.; numer rachunku: 84 2530 0008 2054 1061 9304 0001

Jeżeli możesz, to pomóż przywrócić dzieciom uśmiech.

Więcej informacji na stronach internetowych fundacji Rainbow for Nigeria.