Pożegnanie Ósmoklasistów – rocznik 2020/2021

Pożegnanie Ósmoklasistów!

25 czerwca 2021 roku o godzinie 9:00 ostatni raz zabrzmiał dzwonek dla uczniów czterech  klas ósmych. Nadszedł czas pożegnania kolejnych absolwentów naszej Szkoły. Ponieważ uroczystość odbywała się w reżimie sanitarnym, ósmoklasistów  w salach odwiedziła  Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Sempławska.

Najlepsi uczniowie uhonorowani zostali nagrodami, podziękowaniami za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, a także za systematyczną i aktywną pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, wolontariatu. Wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ponadto Pani Wicedyrektor Szkoły wręczyła listy gratulacyjne Rodzicom, których dzieci ukończyły  naukę z bardzo dobrymi   i celującymi ocenami  oraz wzorowym zachowaniem.

Drodzy Absolwenci!

Dziś zamykacie pewien rozdział swojego życia, by za dwa miesiące otworzyć nowy.  Nasze życie składa się właśnie z takich  „ rozdziałów” – „coś” się kończy, aby mogło zacząć się „coś”.

Nadszedł czas pożegnania. Mamy jednak nadzieję, że nie zapomnicie  o tych, którzy Was ukształtowali  i będziecie korzystać z życiowych rad, jakie Wam przekazywali. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Niech sumienie będzie Waszym przewodnikiem. Nigdy nie traćcie nadziei ani wiary w swoje siły, ale w dążeniu do celu nie zapominajcie o miłości, przyjaźni i szacunku dla każdego napotkanego człowieka. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma  ważną rolę do spełnienia. Wyznaczcie swój kierunek, ale uważajcie na życiowych zakrętach. Przygoda Waszego jutra zależy tylko od Was i nigdy nie jest na nią za późno. Wyruszacie w nieznane, więc p o w o d z e n i a!


Wicedyrektor Ewa Sempławska wraz ze społecznością szkolną