Prawa człowieka

     Ignorantia iuroks nocet (z łac. nieznajomość prawa szkodzi)- w myśl tej teorii ósmoklasiści zrealizowali projekt edukacyjny, dotyczący praw człowieka. Uczniowie pracowali nad wieloma zagadnieniami, poznali historię praw człowieka, rozpracowali katalog praw i porównali go z artykułami zamieszczonymi w Konstytucji RP z 1997 roku i Statutem Szkoły. Dowiedzieli się, w jaki sposób prawo traktuje nieletnich, jakie niebezpieczeństwa czekają młodych ludzi we współczesnym świecie i na jaką ochronę mogą liczyć. Efektem końcowym pracy uczniów stały się infografiki, które posłużyły nie tylko ósmoklasistom, ale stały się powszechną informacją dla wszystkich dzieci, uczących się w naszej Szkole. Brawo dla inicjatywy klas ósmych!

Zapraszamy do galerii…