Procedura bezpieczeństwa w czasie egzaminu ósmoklasistów

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku zarządzeniem nr 10/2020 z 26 maja 2020 roku na podstawie komunikatu  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z 15 maja 2020 r. wprowadza do stosowania w okresie pandemii COVID – 19
,,Procedury bezpieczeństwa   podczas egzaminu ósmoklasisty”  na terenie placówki.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasistów.

Załącznik 1