Programy edukacyjne i projekty SP2 rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym przystępujemy do wielu programów edukacyjnych i projektów.

Szczegółowe informacje będziemy zamieszczać w Zakładce -Projekty, programy edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE

Klasa II C –  I D- II E

p. Monika Rucińska, p. Kamila Klejbach, p. Małgorzata Pawlak- Woźniak

,, PRZYGOTUJMY LEPSZY ŚWIAT”

https://www.przygotujmylepszyswiat.pl/program/

Klasa  I A- I B – I C

p. Anna Wojterska, p. Ewa Dobrosielska, p. Agnieszka Dondalska

,, DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

Klasa I B- I C

p. Ewa Dobrosielska, p. Agnieszka Dondalska

,, AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Klasa III A

p. Sylwia Michałek

,, BRITA”

Klasa II D

p. Barbara Wieczorek

,, KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Klasa III A

p. Katarzyna Floryńska

,, UNIWERSYTET DZIECI- JAK ODCZYTAĆ EMOCJE?”

Klasa III D

p. Iwona Dziedzic- Kolatorska

,, EKOLOGIA- JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO?”

Klasa IA – IB – IC – ID

,, RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ”

Koordynator: p. Agnieszka Dondalska,

p. Anna Wojterska, p. Ewa Dobrosielska, p. Kamila Klejbach

Klasy I- III

,, CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI”

Koordynator: p. Elżbieta Matusiak

,, DOBRE SPOSOBY NA MIKROBY”

 Klasy I- III

Koordynator: p. Sylwia Michałek

KLASY 4-8

Koordynator: p. Aneta Lewandowska

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku opracował interwencję nieprogramową pn. „Dobre sposoby na mikroby. Z higieną za pan brat:  STOP KORONAWIRUS!”.

Klasa II B- II C – II E – III A

p. Małgorzata Sołomonow, p. Monika Rucińska, p. Katarzyna Floryńska, p. Małgorzata Pawlak- Woźniak

,, CZYTAM Z KLASĄ- LEKTURKI SPOD CHMURKI”

 Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do uczniów klas I-III. Tym razem, poprzez czytanie lektur, dzieci zgłębią wiedzę na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody. W roku szkolnym 2021/2022 odwiedzimy Miasto Zawodów i poznamy różnorodne profesje. W projekcie pojawią się trzy moduły, a w każdym z nich lektury do wyboru. Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Udział w projekcie będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Klasa II B

p. Małgorzata Sołomonow

,, EKO- AGENCI- W POSZUKIWANIU DOBERGO KLIMATU”

Program „Eko agenci – w poszukiwaniu dobrego klimatu” ma na celu wzbogacenie wiedzy ekologicznej uczniów w integracji z innymi przedmiotami oraz zbudowanie odpowiedniego stosunku do zmian klimatycznych. Jednym z celów programu będzie pokazanie uczniom, jak w świadomy i zaangażowany sposób można brać udział w projektach społeczno-ekologicznych oraz że nawet najmłodszy może wprowadzać zmiany i być przykładem działań dobrych dla klimatu i dla ludzkości. Uczniowie będą zachęcani do nauki przez aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów, które będą dotyczyły bliższego i dalszego otoczenia (dom, szkoła, miasto, kraj).

Klasy VII i VIII

„DOPALACZE-TRZECIA STRONA ZJAWISKA”

Koordynator: p. Małgorzata Nowacka

Klasy IV

„BIEG PO ZDROWIE”

Koordynator: p. Piotr Olszewski

Klasy VII i VIII

„ZNAMIĘ! ZNAM JE?”

Koordynator: p. Danuta Latowska

ŚWIETLICA SZKOLNA

,, CIEKAWSKIE PIERWSZAKI- JAK POZNAĆ ŚWIAT W KLASIE ?”

p. Jolanta Magdzińska, p. Kamila Szylbert

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/ciekawskie-pierwszaki-dlaczego-w-szkole-wszystkie-pytania-sa-dobre

,, EKOLOGIA- JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO ?”

p. Renata Kujawa, p. Barbara Woźniak, Magdalena Szkołuda- Krawczuk

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/ekologia-jak-chronic-srodowisko

,, W KOSMOS Z  KLASĄ- JAKIE TAJEMNICE KRYJE WSZECHŚWIAT?”

p. Agnieszka Traczyk, p. Agnieszka Podkomorzy, p. Piotr Olszewski

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/w-kosmos-z-klasa-jakie-tajemnice-kryje-wszechswiat

PROJEKTY EDUKACYJNE

,, BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!”

realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.

Dofinansowanie projektu z UE:  49.879,00 zł

W projekcie uczestniczą uczniowie klas 6-7.

Anwil dla Włocławka „Budujemy mosty 2021- pod hasłem :   „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty !”

Dofinansowanie:  13 526,00 zł

W projekcie uczestniczą uczniowie klas 4-5.

Grupa 1 „ Babciu naucz mnie gotować, ja nauczę Cię głosować i kupować” oraz „Planeta Robotów”

Grupa 2 „Okiem kamery – dokumentujemy piękno i historię naszej małej ojczyzny” oraz „OBIEKTYW-ni promują piękno i historię małej okolicy”

„LemOn”

Projekt edukacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie  Wielkopolskim -koordynator p. Łukasz Rutkowski, uczestnicy: uczniowie klas 6.