Projekt „Bez ciekawości – nie ma mądrości!”

Uczniowie naszej szkoły chętnie i aktywnie uczestniczą w warsztatach projektowych pt. „Eksperymenty i doświadczenia matematyczne”, których celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz ukazanie korelacji międzyprzedmiotowej.                                                                                                 

Już na pierwszych zajęciach uczestnicy wykazali się dużą wyobraźnią przestrzenną, składając z kartonowych klocków bryły platońskie (sześciany, dwunastościany foremne, dwudziestościany foremne, ośmiościany foremne, czworościany foremne). W ciekawy sposób poznawali zasady mierzenia objętości, doświadczali związku pomiędzy objętością, pojemnością, masą  i kształtem, dokonywali różnego rodzaju obliczeń i porównań. W trzecim tygodniu uczestnicy zajęć zaplanowali i przeprowadzili eksperymenty pt. „Ogień bez użycia zapałek” i „Sztuczne ognie”, które będą prezentowane podczas Drzwi Otwartych.                                                                              

  Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii...