Projekt DINO

Diagnoza- Interwencja- Nadciśnienie- Otyłość to projekt  koordynowany przez Instytut Matki i Dziecka wraz z Ministerstwem Zdrowia.  Ma on na celu wychwytywanie w klasach I-III dzieci zagrożonych nadciśnieniem i otyłością,   a także uchronienie ich przed następstwami tych chorób cywilizacyjnych. Projekt prowadzony jest przez pielęgniarkę szkolną, która bada uczniów w sposób prosty i bezbolesny- są to pomiary wagi, wzrostu, ciśnienia tętniczego i obwodu pasa i bioder. Dużą rolę odgrywają rodzice, którzy proszeni są o wyrażenie zgody i wypełnienie  ankiety dotyczącej stylu życia dziecka, jak i całej rodziny.

 Jesteśmy jedną z dwóch szkół w naszym województwie,  w której prowadzony jest ten projekt.