Projekt Krokus

Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/2024 przystąpiła do Projektu Krokus.

Żydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim koordynatorem Projektu Krokus, zainicjowanego przez Holocaust Education Ireland. W tegorocznej edycji projektu (2023/2024) bierze udział około 500 szkół. W ramach Projektu Krokus uczniowie sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedzają lekcje i zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczestnicy dowiadują się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście.

Podczas gdy ludzie podziwiają kwiaty, młodzież ma szansę wyjaśnić ich symbolikę i opowiedzieć tragiczną historię zabitych dzieci. Udział w Projekcie Krokus daje możliwość wprowadzenia młodych ludzi w historię Holokaustu poprzez konkretne działanie oraz zwiększenia świadomości na temat zagrożeń płynących z postaw rasistowskich i innych form uprzedzenia i dyskryminacji. Młodzi dowiadują się, jak ważna jest integracja społeczna i szacunek dla wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, niepełnosprawność, orientację seksualną czy poglądy religijne.

Nasi uczniowie w ramach projektu posadzili już symboliczne krokusy oraz uczestniczyli w lekcji „Krąg, otwartość na różnorodność i docenianie podobieństw.”

Koordynator szkolny projektu – p. Marta Czyżewska przy współpracy z p. Karoliną Malkowską-Kiełpińską.