Projekt naukowo – badawczy ,,Granie na ekranie”

Tytuł projektu: Granie na ekranie – Ogólnopolskie Badania dla Szkół Podstawowych  i Ponadpodstawowych (bezpłatny projekt naukowo – badawczy)

Organizatorzy: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg,

                           Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

Osoby i instytucje wspierające: Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Komisja Episkopatu Polski, Prezydent  Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski

Adresaci: uczniowie klas 4 – 8 (do 100 osób)

Czas realizacji: od 25 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Realizatorzy: nauczyciele informatyki

Koordynator projektu: dr Maciej Dębski

Opis projektu: Projekt poświęcony jest zachowaniom growym młodzieży w Polsce, ponieważ   czynność grania w gry on – line i gry wideo zyskuje na znaczeniu, stając się w szczególności  wśród młodych osób jedyną formą spędzania wolnego czasu. Nadużywanie gier niesie ogromne zagrożenia.

Założeniem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

1. Jak często i w jakie gry cyfrowe gra polska młodzież?

2. Ile czasu polska młodzież spędza na graniu w gry cyfrowe?

3. Czy polska młodzież planuje związać swoje życie z grami cyfrowymi?

Uczniowie udzielą odpowiedzi w ankietach on – line.

Opracowane wyniki posłużą do :

a) stworzenia  raportu szczegółowego wraz z rekomendacjami dla rodziców,

b) skonstruowania programu profilaktycznego dla dzieci  i młodzieży,

c) przygotowania programu szkoleniowego dla rodziców i nauczycieli.

Szkoła otrzyma certyfikat. Realizatorzy projektu zaświadczenie. Powiat/gmina otrzyma wyniki wygenerowane w postaci raportu tabelarycznego.