Projekt-,,SPORT, NAUKA ORAZ SZTUKA – WŁAŚNIE CIEBIE SZUKA”

Projekt w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Miasto Włocławek na lata 2014-2020

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA,
ŻE OD DNIA 01.01.2020 r. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU

,, SPORT , NAUKA ORAZ SZTUKA – WŁAŚNIE CIEBIE SZUKA” realizowany jest w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

Przedsięwzięcie: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku.