Projekt „Świat odkrywamy, bo angielski Perfect znamy”

13 i 27 października 2021r.  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach doskonalących umiejętności płynnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Podczas zajęć mogli przybliżyć sobie kulturę i tradycje Wielkiej Brytanii. Zajęcia poprowadził pochodzący z Walii, Matthew Bentley.  Jest on nauczycielem języka angielskiego z wieloletnią praktyką, w przeszłości był związany z wieloma szkołami językowymi, działającymi na terenie Włocławka. Obecnie współpracuje ze szkołą Miziołek Coaching Językowy. Te ciekawe zajęcia pozwoliły uczniom zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas lekcji w szkole.