Przedstawiciele Zespołu Szkół Chemicznych w naszej szkole

We wtorek, 9 kwietnia 2024 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Uczniowie z klas VIII zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły, a także zasadami rekrutacji. Wystąpienie było poparte prezentacją multimedialną, która w sposób obrazowy prezentowała szkołę i zachęcała do podjęcia w niej nauki. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące kierunków kształcenia, praktyk zawodowych, charakterystyki poszczególnych zawodów, a także kół zainteresowań i wydarzeń z życia szkoły.
Serdecznie dziękujemy za odwiedziny.