Przypomnienie o całkowitym zakazie korzystania z kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków – epidemia koronawirusa

Szanowni Państwo, przypominam o całkowitym zakazie korzystania z kompleksu sportowego, który znajduje się przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z uwagi na panującą epidemię koronawirusa!!!
Dyrektor szkoły Ilona Składanowska