„Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”

Program ,,Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”

pobrane

Organizator: Fundacja Przyjazny Świat Dziecka,

ul.Jana Pawła II w Warszawie

Realizatorzy: dzieci z oddziałów przedszkolnych

i uczniowie klas I – VI

Cele:

  • pomoc dzieciom przebywającym

w Rodzinnych Domach Dziecka,

  • uczenie dzieci i młodzieży empatii,
  • pokazanie możliwości niesienia pomocy

 drugiemu człowiekowi,

  • promowanie edukacji ekologicznej

(segregowanie odpadów).

Koordynatorzy:

  1. D. Latowska (oddziały przedszkolne),
  2. A. Wojterska,
  3. E. Słabęcka (klasy IV – VI),
  4. E. Szczęsna, p. A. Mila.