Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

 

Przewodnicząca 

Pani Natalia Szauksztun-Żvinis

Zastępca Przewodniczącej 

Pani Kamila Łącka

Skarbnik

Pani Małgorzata Seweryn

KONTO BANKOWE :

RADA RODZICÓW SP2

02102051700000170204294476

Ustalona składka przez RR wynosi 50 zł

Prosimy o wpłaty 🙂

———————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo, dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na

działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu:
Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z 1%  Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku.  

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2021 (PIT 28 poz. 216, PIT 36 poz. 500, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 138, PIT 38 poz. 66, PIT 39 poz. 50)

KRS : 0000268115 – Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku


W imieniu rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku Przewodnicząca Rady – Beata Nejman

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl