Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

 

Przewodnicząca – Pani Beata Nejman

I Zastępca Przewodniczącej – Pani Małgorzata Seweryn

II Zastępca Przewodniczącej – Pani Kamila Łącka

Sekretarz – Pani Patrycja Bińkowska

KONTO BANKOWE :

RADA RODZICÓW SP2

02102051700000170204294476